Client Login | Sitemap | Blog | Language:
   

Ochrana autorských práv je dnes masová psychóza

Rick Falkvigne, zakladateľ pirátskej strany v Švédsku, nazval pri prezentácii v Lisabone(Portugalsko) uctievanie copyrightových monopolov 'masová psychóza' a 'preteky ku dnu'. Na torrentfreak.com svojím článom objasňuje, že úsilie dnešných vlád naďalej chrániť copyrightové monopoly, nieje ničím iným ako neofóbiou (strachom pred novým), od nepameti veľmi typickou pre politickú sféru. Príklady z histórie ukazujú jasné paralely medzi dnešným honom za ochranou autorských práv a nezmyselnými zákonmi, ktoré boli v minulosti schválené v Anglicku alebo USA.

Prvým príkladom by mohol byť 'Red Flag Act of 1865' - Ustanovenie červenej vlajky.

V čase, keď automobilový priemysel zažíval v anglicku 'boom', Lobysti v anglicku popritom, ako predstierali propagáciu automobilov, v skutočnosti sa snažili kompletne zničiť ich úžitkovú hodnotu. Toto úsilie malo motiváciu v záchrane už existujúcich typov transportu - napr. Konského povozu, alebo železničnej dopravy.

Ustanovenie červenej vlajky hovorí, že každý automobil musí mať obsluhujúci personál zložený minimálne z 3 osôb: Vodič, mechanik a muž kráčajúci pred autom, ktorý drží a máva červenou vlajkou. Len týmto spôsobom je možné bezpečne(a hlavne veľmi pomaly) prepraviť osoby alebo náklad do cieľa ich cesty. Akokoľvek neuveriteľne to znie, toto nariadenie spôsobilo, že nemecký automobilový priemysel mal pred britským niekoľko desiatok rokov náskok, čo je možné pozorovať na obsadení trhu a know-how ešte dnes, o 150 rokov neskôr.

Aj v dnešných dňoch môžeme pozorovať tento trik 'červenej vlajky' v podobe lobby troch internetom dotknutých priemyslov: Priemysel ochrany autorských práv, ktorého fungovanie je dnes už zastaralé, telekomunikačný priemysel a káblové televízie, ktoré internet ako taký navonok propagujú, v skutočnosti sa však cez lobby snažia tak znížiť jeho úžitkovú hodnotu, ako je to len možné a to na čo najdlhšie obdobie, v obave pred neodškriepiteľným úpadkom a neskôr kompletným zánikom tohto priemyslu.

Zaujímavé však je, že nástupom davovej psychózy sa začnú politici v jednotlivých krajinách naozaj domnievať, že 'Ustanovenie červenej vlajky' je potrebný a prospešný zákon pre spoločnosť. Aj keď v skutočnosti zákon je dobrý len pre upadajúce typy priemyslu, celá spoločnosť sa ocitá v pretekoch, ako zachrániť tieto zastaralé modely fungovania pred všetkým novým, čo by ich mohlo poškodiť.

Príkladom, ako sa ustanovenie červenej vlajky cez davovú psychózu môže rozšíriť je aj schválená iná forma tohto zákona v Americkom štáte Pensylvánia v r 1896:

Zákon z pensylvánie ustanovoval, že vodič auta, ak uvidí vo svojej blízkosti kone alebo konský povoz, je povinný urobiť 3 veci: a.) Zastaviť vozidlo b.) Kompletne rozobrať vozidlo c.) jednotlivé diely vozidla schovať v blízkosti cesty až do vtedy, dokým zvieratá neprejdú.

Každnému dnes je už jasné, že takéto zákony niesú dobré, ak nie priamo katastrofické.

To je však presný stav, v akom sa dnešná ochrana autorských práv nachádza -  Zachraňovanie starých, nepotrebných priemyslov za každú cenu, ochraňovanie autorských práv a zastaralých spôsobov šírenia médii a zákonodarci, ktorí sa týchto pretekov ochotne zúčastňujú je klasický príklad davovej psychózy.

BLOG_NEWARTICLES

BLOG_NEWARTICLES_DESC
 
 
Home | About Us | New Account | FAQ | Support| Lost or Stolen Account | Contact Us
© 2007 - 2012 Brapid International Inc, all rights reserved.
Client Login | Sitemap | Blog